Dziekan:
ks. Stefan Sputek
Wicedziekan:
ks. Jacek Gracz
Ojciec duchowny:
ks. Zdzisław Grochal
Notariusz:
ks. Marcin Wróbel
Wizytator Katechizacji:
ks. Krzysztof Gardyna
Duszpasterz Rodzin:
ks. Jacek Gracz
Duszpasterz Młodzieży:
ks. Łukasz Gąsiorek
Moderator Ruchu Światło-Życie:
ks. Dariusz Dybczak
 1. Parafia Imienia Najświętszej Marii Panny
  Cieszyn Bobrek, tel. 338522310

 2. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
  Cieszyn Krasna, tel. 338523023

 3. Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
  Cieszyn Mnisztwo, tel. 338577062

 4. Parafia Opatrzności Bożej
  Cieszyn Pastwiska, tel. 338522559

 5. Parafia Świętego Jerzego
  Cieszyn, tel. 338577440

 6. Parafia Świętej Elżbiety
  Cieszyn, tel. 338578143

 7. Parafia Świętej Marii Magdaleny
  Cieszyn, tel. 338521352

Dekanat

Dekanat
Diecezja bielsko-żywiecka została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae Populus.
Podzielona na 22 dekanaty, w skład których wchodzi 210 parafii.
Dekanat to zwarta struktura duszpasterska obejmująca część diecezji zwykle ok. dziesięciu parafii.