Cmentarz znajduje się obok kościoła parafialnego.

Cmentarz
REGULAMIN CMENTARZA
 1. Kancelaria parafialna i zarząd cmentarza mieści się w budynku probostwa przy ulicy Wiosennej 6.
 2. W sprawie pogrzebu wszystkie formalności związane z miejscem grobowym należy załatwić w kancelarii parafialnej.
 3. Rezerwacja po pogrzebie trwa 20 lat, do 31 grudnia, niezależnie od miesiąca pochówku.
 4. W następnym roku należy przedłużyć rezerwację (najwyżej na 5 lat). Po upływie 12 miesięcy od zakończenia rezerwacji, parafia ma prawo dysponować miejscem grobowym na kolejny pochówek, bez obowiązku powiadomienia właściciela.
 5. Po likwidacji grobu pomnik będzie przechowywany na cmentarzu przez okres 1 miesiąca.
 6. Od postawienia pomnika, wymiany pomnika pobierana jest opłata 10% jego wartości. W kancelarii parafialnej należy przedstawić pokwitowanie zapłaty i uiścić opłatę.
 7. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do:
  • Zachowania ciszy;
  • Uszanowania powagi miejsca i szacunku należnego zmarłym;
  • Dbania o porządek i czystość na grobach i otoczeniu;
  • Wyrzucania śmieci we wskazane miejsca.
 8. Niedozwolone jest przebywanie na terenie cmentarza osób nietrzeźwych, palenie papierosów i wprowadzanie zwierząt.