Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Cieszynie Krasnej.


Świątynia

Krasna, złożona z trzech osiedli: Krasna, Gułdowy i Głuszkowy, należy do najstarszych miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, a pierwsze zapisane i zachowane wzmianki na jej temat pochodzą z 1284 r. Wieś początkowo była własnością kasztelana cieszyńskiego, potem księcia i jego dworu. W 1439 r. książę Bolesław Piastowicz przekazał wieś cieszyńskiemu klasztorowi dominikanów, którzy utworzyli w Krasnej folwark. Z chwilą przyjęcia przez księżnę Katarzynę Sydonię i poddanych wyznania protestanckiego dominikanie opuścili Cieszyn, a Krasna znalazła się pod książęcym zarządem. Po powrocie dominikanów Krasna ponownie, na ponad półtora wieku, należała do dóbr dominikańskich. Gdy po wielkim pożarze miasta w 1789 r. klasztor przestał istnieć, Krasna znalazła się w obrębie utworzonej przez Habsburgów Komory Cieszyńskiej, a tutejszy folwark należał do najbardziej dochodowych.
Według spisu z 1894 r. zamieszkiwało tu 488 osób, w tym 327 wyznania katolickiego i 161 ewangelicko-augsburskiego. W 1910 r. wzniesiona została kaplica ewangelicka, filia parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.
Wcześniej, w 1901 r. zbudowana i poświęcona została w Krasnej katolicka kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, która później pełniła funkcję kościoła parafialnego. Jej poświęcenia dokonał cieszyński proboszcz ks. kan. Jan Sikora, a kazanie wygłosił ks. prał. Józef Londzin. Obok kaplicy na drewnianej dzwonnicy umieszczono dwa dzwony, które później zostały zarekwirowane podczas I wojny światowej. Do 1939 r. w kaplicy odprawiano pogrzeby, śluby, Msze Święte odpustowe oraz w dniu pamiątki poświęcenia kościoła.
Podczas II wojny światowej duszpasterzem i opiekunem kościoła był ks. Józef Wrzoł, przedwojenny cieszyński katecheta, który dzięki temu uniknął wywiezienia do Generalnej Guberni. Po 1945 r. ks. Wrzoł wrócił do katechezy, a duszpasterską posługę pełnili w Krasnej wikariusze cieszyńskiej parafii, m.in. ks. Konrad Szweda, znany z odważnego występowania przeciwko utrudnianiu życia religijnego w czasach stalinowskich.
Kiedy 25 grudnia 1957 r. erygowana została parafia Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie-Bobrku, Krasna została włączona w jej obręb. W parafii duszpasterzami byli wówczas: proboszcz ks. kan. Teodor Oleś, emerytowany dziekan ks. Karol Franek i kolejni księża wikariusze: ks. Arnold Szatka, ks. Piotr Bichner, ks. Robert Ledwoń.
W 1973 r. podczas reformy administracyjnej Krasna została włączona do miasta Cieszyn. Od 1 września tego samego roku rozpoczęła działalność stacja duszpasterska Krasna-Mnisztwo, a jej pierwszym rektorem był ks. Jan Student. W 1977 r. rozpoczęła się budowa probostwa, którą od 1978 r. kontynuował nowy rektor ks. Jan Dłucik.
W 1980 r., gdy powstała parafia św. Jana Chrzciciela w Cieszynie-Mnisztwie, objęła ona także Krasną, gdzie od 1982 r. mieszkał proboszcz ks. Brunon Grajcke, kierujący budową kościoła w Mnisztwie.
Od 8 września 1985 r. w Krasnej działa już parafia tymczasowa, a jej duszpasterzem zostaje ks. Jan Suchanek.
Kiedy dekretem biskupa Damiana Zimonia 2 czerwca 1989 r. erygowana została Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cieszynie-Krasnej, utworzona z części dotychczasowej parafii Cieszyn-Mnisztwo, ks. Suchanek został mianowany jej pierwszym proboszczem. Z dniem 25 marca 1992 r. parafia w Krasnej, na podstawie bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” znalazła się – podobnie jak cały dekanat cieszyński – w obrębie nowej, utworzonej wówczas diecezji bielsko-żywieckiej.
Duszpasterska posługa proboszcza ks. Jana Suchanka przypadła na czas ważnych dla parafii wydarzeń, do których należała m.in.: pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Skoczowa 22 maja 1995 r., peregrynacja kopii wizerunku MB Jasnogórskiej 12 - 13 lipca 1998 r., jubileusz 75-lecia OSP Cieszyn-Krasna, a także świętowanie jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła parafialnego w 2001 r.
Po przejściu ks. proboszcza Suchanka na emeryturę 17 sierpnia 2003 r. administratorem parafii, a później jej proboszczem, mianowany został ks. Adam Ciesiółka. Do pierwszych zadań, które zaczął realizować, należała rozbudowa kościoła, który był już za mały i wymagał remontu. Ostatecznie zapadła decyzja o budowie nowego kościoła. Plac pod nową świątynię 12 maja 2006 r. poświęcił bp Janusz Zimniak i ruszyły pierwsze prace.
Wielkim przeżyciem była pierwsza w dziejach parafii Msza Święta prymicyjna, którą odprawił 10 czerwca 2007 r. ks. Jakub Krupa, kapłan z Krasnej. Pod koniec tego samego roku w parafii rozpoczęła się peregrynacja obrazu Świętej Rodziny. W maju 2008 r. powstała w parafii grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Z powodu choroby ks. Adam Ciesiółka 17 grudnia 2008 r. zakończył swoją posługę w Krasnej, a administratorem, i później proboszczem, został ks. Stanisław Filapek. Kontynuował on dzieło trwającej budowy nowego kościoła. Już w czerwcu 2009 r. na zakończenie procesji Bożego Ciała odbyło się wprowadzenie Najświętszego Sakramentu do nowej świątyni i odprawiona została pierwsza Eucharystia. Po przeniesieniu do nowego kościoła postanowiono o rozbiórce dotychczasowej świątyni. Od tego czasu trwały intensywne prace wykończeniowe i wyposażanie nowej świątyni, a także zagospodarowanie jej otoczenia.
Od marca 2010 r. w parafii ukazuje się gazetka „:Wieści z Serca”, a do regularnego udziału w pielgrzymkach na Jasną Górę czy do Kalwarii Zebrzydowskiej parafianie dołączają wyprawy szlakiem wiary m.in. do Krakowa-Łagiewnik, Velehradu w Czechach i do Włoch.
Do nowego kościoła przeniesiono krzyż misyjny, po odnowieniu także stary dzwon, a w grudniu poświęcony został nowy witraż św. ojca Pio. Kilka miesięcy później, 1 maja 2011 r., w dniu beatyfikacji Jana Pawła II w kościele poświęcony został witraż z jego wizerunkiem, a wędrując śladami bł. Jana Pawła II parafianie wraz z proboszczem ks. kan. Stanisławem Filapkiem pielgrzymowali w maju do Lewoczy na Słowacji. W czerwcu, podczas uroczystości odpustowej, ks. prał. Emil Dyrda poświęcił kolejny nowy witraż Najświętszego Serca Pana Jezusa. Następny witraż, przedstawiający bł. Matkę Teresę z Kalkuty, poświęcony został przez ks. kan. Filapka w październiku. W sierpniu tego roku parafia gościła relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które zostały przywiezione przez rycerzy zakonu templariuszy. Na pielgrzymkowy szlak parafianie z Krasnej wyruszyli z proboszczem m.in. do Fatimy.
Wśród gości, którzy odwiedzili parafię w 2012 r. był nowy biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej – bp Piotr Greger, który w Krasnej wziął udział w spotkaniu swego seminaryjnego rocznika. W ramach obchodów 20-lecia diecezji swój jubileusz świętował także bielsko-żywiecki „Gość Niedzielny”, który z tej okazji przyznał proboszczowi ks. kan. Stanisławowi Filapkowi honorowy tytuł „Przyjaciela Gościa Niedzielnego” – jako wyraz uznania za wysoki poziom czytelnictwa tego tygodnika w parafii w Krasnej.
Po przejściu cieszyńskiego dziekana ks. prał. Andrzeja Rdesta na emeryturę w sierpniu 2012 r. nowym dziekanem został ks. prał. Stefan Sputek, a wicedziekanem – ks. kan. Stanisław Filapek. Z okazji obchodów 150. rocznicy urodzin ks. Józefa Londzina w kościele prezentowana była wystawa biograficzna poświęcona temu kapłanowi, a ks. kan. Filapek, rodak ks. Londzina, wygłosił kazania na jego temat. Radością dla parafii było także wyróżnienie parafianki Lubomiry Iskrzyckiej Nagrodą im. św. Melchiora Grodzieckiego. Wydarzeniem artystycznym tego roku w parafii był koncert „Msza Koronacyjna C-dur” Mozarta, wykonany podczas Mszy Świętej sprawowanej w języku łacińskim. Wystąpił chór i orkiestra stowarzyszenia „Mozart 2003”, a na parafialnej pielgrzymkowej trasie znalazły się tym razem sanktuaria maryjne na Śląsku, oraz Ostrawa i Opawa.
Wśród nowych nabytków kościelnych znalazły się witraże-rozety w wieży, powstały też portale przy wejściach.
W 2013 r. odbyły się Misje Święte, które poprowadzili ojcowie franciszkanie z Górek Wielkich, a parafialni pielgrzymi wędrowali po Ziemi Świętej śladami Pana Jezusa. Wyruszyli też cysterskim szlakiem przez Śląsk. We wrześniu wydarzeniem, w którym wzięło udział wielu zacnych gości, stały się uroczyste obchody 330. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Z tej okazji dziękczynną Eucharystię koncelebrowali m.in. abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski i bp Tadeusz Rakoczy, a wśród uczestników byli także: bp Paweł Anweiler - zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych i żołnierze Wojska Polskiego.
Parafianie wraz z ks. proboszczem uczestniczyli też w uroczystej inauguracji obchodów Roku bp. Franciszka Śniegonia, która odbyła się w kościele św. Jerzego w Cieszynie pod przewodnictwem bp. Tadeusza Rakoczego.
W kościele dokończone zostały boczne ołtarze z obrazami Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Pana Jezusa Miłosiernego.
W maju 2014 r. parafianie wraz z księdzem proboszczem udali się na pielgrzymkę do Pragi. Odwiedzili także Kutną Horę oraz narodowe sanktuarium Czech -Świętą Górę koło Przybramia. Najważniejszym wydarzeniem dla parafii była uroczysta konsekracja kościoła, która miała miejsce w Święto Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca 2014 r. uroczystej liturgii przewodniczył biskup ordynariusz Roman Pindel w otoczeniu duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych. Była to pierwsza konsekracja kościoła , której dokonał biskup ordynariusz po objęciu swej posługi biskupiej.
22 sierpnia 2014 r. nastąpiły zmiany personalne w parafii. Dotychczasowy proboszcz ks. Stanisław Filapek - po prawie sześciu latach posługi duszpasterskiej - dekretem biskupa ordynariusza został mianowany proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. Nowym proboszczem został ks. Krzysztof Gardyna, dotychczasowy wikariusz parafii p.w. Imienia NMP w Cieszynie Bobrku.
22 -23 maja 2015 r. parafianie wraz z księdzem proboszczem uczestniczyli w pielgrzymce parafialnej do Leżajska i Sandomierza. 23 czerwca miała miejsce pielgrzymka dzieci obchodzących pierwszą rocznicę Komunii Św. do Częstochowy i Gidli. W okresie wakacji grupa parafian uczestniczyła w III edycji Ewangelizacji w Beskidach. Pielgrzymi uczestniczyli w ewangelizacji na szczytach Beskidów: Szyndzielni, Klimczoku i Wielkiej Raczy.
24 -25 września 2015 r. parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii orędowników Bożego Miłosierdzia św. siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup senior Tadeusz Rakoczy wraz z księżmi dekanatu cieszyńskiego. Sprawowana była także Msza św. przez księży rodaków oraz pracujących w naszej parafii – ks. Stanisława Filapka oraz ks. Jakuba Krupę w asyście ks. proboszcza.
3 października 2015 r. parafia była organizatorem spotkania integracyjnego młodzieży całego dekanatu. Spotkanie młodzieży było etapem przygotowawczym do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r.